Archive for March, 2011

Ko je za sport, ima mase na svojoj strani, ko je za kulturu, ima ih protiv sebe

‘’Nikada nisam nalazio užitak u upražnjavanju bilo kakvog sporta, štaviše uvek sam mrzeo sport, pa sport mrzim i danas. Sportu su u svim vremenima, a iz dobrih razloga pre svega sve vladavine, pridavale najveći značaj, on zabavlja i zamajava i zaglupljuje mase, i pre svega diktature znaju zašto su uvek i u svakom slučaju za […]

Tuesday, March 29th, 2011