Archive for January, 2012

Odbrojavanje

Počeću sa odbrojavanjem. Od deset prema jedan. Kad završim odbrojavanje postaćeš ono što si oduvek želeo. Vlasnik hotela.

Monday, January 16th, 2012