Archive for January 11th, 2014

NA ĐUBRE SA DOSITEJOM I VUKOM

Intelektualna Srbija svako malo zastane na raskrsnici odakle se račvaju dva puta: onaj kojim je išao Vuk, i onaj kojim je krenuo Dositej. Ta dva puta, jedan navodno retrogradni i seljački, a drugi građanski i evropejski, zbunjivala su ovdašnje intelektualce ne dajući im mira ni spokoja.

Saturday, January 11th, 2014