GRAĐANI I VERNICI

’’U prisustvu nekoliko stotina građana i vernika, večeras je na gradskom trgu u … obeleženo Badnje veče…’’. Eto, baš tako je večeras na jednoj televiziji najavljen prilog o Badnjem danu.
Pa sam nešto, grešan, pomislio, o kakvoj se to distinkciji radi, kakvo je to ’’na parove razbrojs’’ postrojavanje, kad ugledah u kadru kolonu vojnika VS, u maskirnim uniformama, kako skrušeno klipšu u litiji prema gradskom trgu. Srce mi se razveselilo: nema više sletova, privedoše i vojsku Bogu! Međutim, međutim… Porazmislimo malo o sledećem: kako to građani i vernici? Građani, doduše, ne moraju biti vernici, mogu se izjasniti kao ateisti, gnostici, deisti, satanisti, ali zašto vernicima uskratiše pravo na građanstvo? I šta je tu vojska, građanstvo ili vernici? Vojnik, takođe, ne mora biti vernik, i čisto sumnjam da su večeras u kasarni pitali ko želi da u koloni, u potiljak, ide na Božićnu litiju? Nego je to ušlo, proderalo se, podiglo vojsku i nateralo pod crkvene barjake, ne mareći naročito na konfesionalnu pripadnost pojedinačnog uniformisanog slučaja, što se teško može uklopiti u građanski manir. Ali, da se vratim temi, može li se, bez razdora u sebi samom, prihvatiti da se bude vernik a ne građanin? Lično, izjašnjavam se kao vernik koji ima poteškoća da prihvati trojedinstvo Svevišnjega, radije ga poimam kao Graditelja. Što me, verovatno, ne diskvalifikuje da budem građanin. Zaista, odakle uredniku ideja da razvrsta okupljeni, hajde da kažem, narod, na građane i vernike? Verovatno se htelo reći da su se, eto, okupili oni koji ne veruju, a rado se, o kakvom god javnom tulumu da je reč, nahode na licu mesta, i oni koji u Boga veruju bez rezerve i radoznalosti. E, sad, nije ovde kraj, ipak će biti onaj urednik sa televizije u pravu: pažljivo sam zagledao i video da su se, zaista, okupljeni podelili – jedni su (vernici, verovatno) išli u litiji, pod crkvenim barjacima, predvođeni Vladikom i Gradonačelnikom, a drugi su (građani, izvesno) načinili špalir na trotoarima i udivljeno posmatrali. Posle su se razišli kućama da gledaju film o Guči.

Recent Entries

Leave a Reply