GRAĐANI I VERNICI

’’U prisustvu nekoliko stotina graÄ‘ana i vernika, večeras je na gradskom trgu u … obeleženo Badnje veče…’’. Eto, baÅ¡ tako je večeras na jednoj televiziji najavljen prilog o Badnjem danu.
Pa sam neÅ¡to, greÅ¡an, pomislio, o kakvoj se to distinkciji radi, kakvo je to ’’na parove razbrojs’’ postrojavanje, kad ugledah u kadru kolonu vojnika VS, u maskirnim uniformama, kako skruÅ¡eno klipÅ¡u u litiji prema gradskom trgu. Srce mi se razveselilo: nema viÅ¡e sletova, privedoÅ¡e i vojsku Bogu! MeÄ‘utim, meÄ‘utim… Porazmislimo malo o sledećem: kako to graÄ‘ani i vernici? GraÄ‘ani, doduÅ¡e, ne moraju biti vernici, mogu se izjasniti kao ateisti, gnostici, deisti, satanisti, ali zaÅ¡to vernicima uskratiÅ¡e pravo na graÄ‘anstvo? I Å¡ta je tu vojska, graÄ‘anstvo ili vernici? Vojnik, takoÄ‘e, ne mora biti vernik, i čisto sumnjam da su večeras u kasarni pitali ko želi da u koloni, u potiljak, ide na Božićnu litiju? Nego je to uÅ¡lo, proderalo se, podiglo vojsku i nateralo pod crkvene barjake, ne mareći naročito na konfesionalnu pripadnost pojedinačnog uniformisanog slučaja, Å¡to se teÅ¡ko može uklopiti u graÄ‘anski manir. Ali, da se vratim temi, može li se, bez razdora u sebi samom, prihvatiti da se bude vernik a ne graÄ‘anin? Lično, izjaÅ¡njavam se kao vernik koji ima poteÅ¡koća da prihvati trojedinstvo SveviÅ¡njega, radije ga poimam kao Graditelja. Å to me, verovatno, ne diskvalifikuje da budem graÄ‘anin. Zaista, odakle uredniku ideja da razvrsta okupljeni, hajde da kažem, narod, na graÄ‘ane i vernike? Verovatno se htelo reći da su se, eto, okupili oni koji ne veruju, a rado se, o kakvom god javnom tulumu da je reč, nahode na licu mesta, i oni koji u Boga veruju bez rezerve i radoznalosti. E, sad, nije ovde kraj, ipak će biti onaj urednik sa televizije u pravu: pažljivo sam zagledao i video da su se, zaista, okupljeni podelili – jedni su (vernici, verovatno) iÅ¡li u litiji, pod crkvenim barjacima, predvoÄ‘eni Vladikom i Gradonačelnikom, a drugi su (graÄ‘ani, izvesno) načinili Å¡palir na trotoarima i udivljeno posmatrali. Posle su se raziÅ¡li kućama da gledaju film o Guči.

Recent Entries

Leave a Reply